Префикс на фирма за баркодове

Някои производители искат да имат уникален фирмен префикс за своите баркодове.

акупите баркодове от нас в блокове от 10, 100 , 1000 или 10 000. Ние сме ЕДИНСТВЕНИЯТ продавач на баркод, за който знаем, че предоставя уникални фирмени префикси по този начин.

Ако закупите 1 баркод номер, тогава няма да получите фирмен префикс (никое дружество за баркодове не го предоставя).

Ако обаче закупите баркодове в пакети от 10, 100, 1000 и т.н. от нас, тогава те ще имат уникален фирмен префикс.

Дължината на фирмения префикс ще зависи от това колко вариации са необходими, за да достигнете общо 13 цифри.

Например – ако закупите 10 номера на баркодове, тогава от 13-те цифри първите 11 ще бъдат вашият фирмена префикс, 12-ата цифра ще е от 0 до 9 (което Ви дава 10 различни номера на баркодове), а последната цифра е изчислена контролна сума.

По същия начин, ако закупите 20 номера на баркодове, ще получите 2 фирмени префикса (което Ви дава 10 баркода за всеки).

Ако закупите 100 номера на баркодове, тогава от 13-те цифри първите 10 ще бъдат вашия фирмен префикс, 11-та и 12-и цифри ще са между 00 и 99 (което Ви дава 100 различни номера на баркодове), а последната цифра е изчислената контролна сума.

Баркодове могат да бъдат закупени тук.