Получаване на повече информация от баркод

Сайтовете или приложенията за бази данни с баркодове търсят в интернет информация, отнасяща се до конкретния номер на баркод, който е въведен или сканиран. Информацията, която се получава, е обикновено име на фирмата и/или данни за контакт, информация за съответния продукт или дори къде можете да закупите даден продукт.

Можете да търсите баркод EAN-13 или UPC в различни сайтове или приложения (например Международна база данни с баркодове, GEBIR, или с помощта на приложения за смартфони). Ако притежавате номер на баркод и не можете да намерите резултати, когато провеждате търсене, можете да регистрирате баркода си, за да сте сигурни, че информацията Ви се показва при търсене.

 

Можете също да използвате функцията за търсене в GEBIR на нашия сайт тук