Разлика между баркодове EAN-13 и UPC-A

Баркодовете UPC-A са действително подклас от баркодове EAN-13. Ако първата цифра на номера EAN-13 е „0“, то линиите на EAN-13 и на UPC-A (без „0“ в началото) ще са еднакви. Изместването на номерата, които могат да се четат от човек, се различава между баркодовете UPC-A и EAN-13, но това е най-голямата разлика. И двата баркода могат лесно да бъдат сканирани от повечето скенери.

Difference EAN-13 and UPC-A

Кога трябва да използвате EAN-13, вместо UPC-A?

Баркодовете във формат UPC-A традиционно са се използвали в САЩ, докато баркодовете във формат EAN-13 са се използвали в целия останал свят. В днешно време по-голямата част от магазините в целия свят приемат баркодове и в двата формата. Въпреки това може да има някои по-стари системи, които приемат само единия или другия. Това означава, че ако продуктът Ви се продава в САЩ, баркодовете във формат UPC-A са най-добрият вариант, но ако Вашият продукт е международен или се продава в държава, различна от САЩ, баркодът EAN-13 е най-добрият избор.

Ако срещнете магазин, който има затруднения с четенето на баркод EAN-13 или UPC-A, той може или да пренебрегне „0“ в началото, или да добави „0“ в зависимост от това колко цифри предпочита тяхната система. Ако това бъде направено, баркодът ще се чете точно по същия начин като другия формат (тъй като баровете са идентични, независимо от формата) и все пак ще бъде уникален в световен мащаб.

Тук можете да закупите както номера UPC, така и EAN-13. – Ако се нуждаете от баркод във формат UPC-A, моля, посочете това в раздела за допълнителна информация, когато пристъпите към плащане.

Как се кодират баркодовете EAN-13 и UPC-A?

Начинът, по който една цифра се кодира във всеки баркод е 7 блока от бяло или черно, които представляват всяка цифра. – Пълният набор от цифри 0-9 се нарича паритет. – Баркодовете за продажба на дребно имат минимум 2 паритета – един за лявата и един за дясната. – Това е така, за да могат да бъдат сканирани обърнати наопаки и все пак да дадат резултат правилния номер по правилния начин.

Първоначално 12-цифрената UPC система е създадена през 70-те години от Джордж Лорър. – тя работи с 2 различни паритета – нечетен паритет за лявата страна и четен паритет за дясната страна (всека с 6 цифри) – паритетите за тях могат да се видят в приложеното.

По-късно е въведена 13-цифрената система EAN-13 като обобщаващ модел на баркодовете UPC. Те са умишлено проектирани да бъдат използвани заедно с UPC-A баркодове. Ето защо са използвали както левия нечетен паритет, така и десния четен паритет на баркодовете UPC, но са добавили допълнителен паритет (ляв четен паритет), който е трябвало да се използва при гама от цифри на лявата страна –

Лявата и дясната страна на баркодовете EAN-13 все още е разделена на 6 цифри. Така че началната цифра определя коя комбинация от първите 6 цифри ще използва новосъздадения ляв четен паритет. Следователно, в никой баркода EAN-13 първата цифра не е кодирана в баркода, но тя определя начина, по който се кодират другите цифри.

– В случай на „0“ в началото, както при нашите баркодове, тази 0 определя, че всички първоначални 6 цифри ще използват левия нечетен паритет, което означава, че баровете изглеждат по същия начин като баркод UPC без „0“ в началото – тъй като версията UPC също използва само нечетния паритет.

Как сканират?

Тъй като действителните ленти са единствената част от баркода, която се сканира (т.е. скенерът не чете цифрите под баркода), баркодът EAN-13 с 0 в началото понякога може да бъде объркан от скенерите с UPC баркод без 0 и обратно. Това до голяма степен е свързано с това, което скенерът или софтуерната система очаква да види. Често пъти това се случва, когато се сканира  баркод, който не е свързан към системата – софтуерът няма точка за сравнение за това в какъв формат трябва да бъде баркодът и следователно предполага, че е във формат UPC. Когато номерът е добавен за пръв път в системата в 13-цифрен формат и свързан с продукта в системата (обикновено това е начинът, по който магазините добавят баркодовете въз основа на предоставената информация във формуляра за купувача), тенденцията е правилно да се сканира като баркод във формат EAN-13.

Много малко магазини са имали проблеми с това в миналото. И когато възникнат проблеми, те обикновено се решават лесно. Ако отидете в Musgraves в Ирландия, те предпочитат да попълвате баркода в UPC формат във формуляра за купувач (без 0 в началото) и да посочите, че форматът е UPC – ако това е направено, те нямат проблеми с използването на нашите баркодове.

 

Моля, свържете се с нас , ако имате някакви въпроси за това.

Вижте тук за CD баркодове, DVD баркодове, ISBN баркодове за книги и ISSN баркодове за списания.