IBNREG

IBNREG- Българският електронен информационен регистър за баркодове – е уникална услуга, базирана в облак, която дава достъп до информация за връзка и/или информация за продукти за компании, които използват регистрирани баркодове. Използваните от тези дружества баркодове са законно закупени и независимо регистрирани. Информацията за продукта се качва директно от дружеството, затова може да се вярва, че е точна. Чрез просто въвеждане на номера на баркод на продукт в IBNREG, всеки може да намери информацията за контакт на собственика и/или информацията за продукта за номера на баркода.

Кой използва IBNREG?

  • Потребителите, които търсят повече информация за продуктите, отколкото е отпечатано на опаковката.
  • Потребителите, които търсят повече информация за производителя, отколкото е отпечатано на опаковката.
  • Купувачите в магазините за търговия на дребно, хардуерните вериги и супермаркетите, които търсят информация за контакт, когато се снабдяват с нови продукти.
  • Дизайнерите на приложения, които търсят точни източници на информация за номерата на баркодове за продажба на дребно.
  • Дистрибуторите, които проверяват легитимността на продуктите, които обмислят да разпространяват.
  • Онлайн търговци на дребно (напр. в Amazon), които искат да проверят точността на информацията за продукти, обявени за продажба.

IBNREG Търсене

(e.g. 0735850060392 or ProteinMore MASSBUILDER / MGN or [email protected])