Баркодове за продажба на дребно

Продуктите за продажба на дребно използват баркодове EAN-13 или UPC-A. Те се използват за всички продукти за продажба на дребно, с изключение на книги и списания. Основно баркодовете EAN-13 се използват в целия свят във всички държави, с изключение на Съединените щати и Канада, където баркодовете UPC-A са по-чести. Разликите между UPC-A и EAN-13 могат да се видят тук.

Моля, следвайте връзките по-долу, за да получите съответните баркодове за продажба на дребно.

Баркодове EAN-13 – За продукти за продажба на дребно извън САЩ и Канада

Баркодове UPC-A – За продукти, продавани в САЩ и Канада

Баркодове за книги ISBN

Баркодове за списания ISSN

 

Моля, вижте нашата страница с Често задавани въпроси или се свържете с нас, ако имате някакви въпроси или искате съвети.